Hybrydowa maszyna współrzędnościowa CNC
Rok produkcji 2022
Skalibrowana zgodnie z ISO 10360-2
Model TRIMEK SPARK 10.07.05 (Full Hybrid)
Zakres pomiarowy: 1000(X) x 700(Y) x 500(Z) mm
Dokładność pomiarowa: MPEE = (2,5+2,5L/1000)μm
Powtarzalność pomiaru: 0.0025mm
Obsługa głowic 5-osiowych PH20

Miernik chropowatości Mitutoyo SJ-210
Rok produkcji 2021

boottoomm